badań NDT

Szanowni Państwo, badania nieniszczące w ramach działalności gospodarczej prowadzimy nieprzerwanie od 2001 r. Jednak doświadczenie w zakresie badań NDT posiadamy już od 1983 r. Nasza wiedza, doświadczenie i kwalifikacje są gwarancją otrzymania rzetelnego wyniku przeprowadzonych badań. Posiadamy certyfikaty w 2. i 3. stopniu.

Wykonujemy następujące rodzaje badań NDT: wizualne, ultradźwiękowe, magnetyczno-proszkowe, penetracyjne, pomiar grubości ścianki, staloskopię metali oraz pomiar twardości.

Badania nieniszczące wykonujemy m. in. na elementach spoin, odlewów, odkuwek, blach, zbiorników, rurociągów, turbin, zarówno w fazie produkcji, jak i w czasie remontu.

Zapewniamy dojazd do klienta na terenie całej Polski.
Zapraszamy do współpracy.

Telefon: +48 501 278 914

Oferta

Masz pytania? ZADZWOŃ

Galeria

Firma Elrom wykonuje badania przemysłowe w oparciu o różne techniki badawcze i pomiarowe. W celu wykrycia niezgodności możemy zastosować m.in. badania wizualne, tj. zewnętrzne oględziny, badania ultradźwiękowe, badania penetracyjne, badania magnetyczno-proszkowe, czy też endoskopowe.

Nasze usługi kierujemy do branż

przemysł stoczniowy, przemysł hutniczy, budownictwo, energetyka i inne.

Przeprowadzimy badania na urządzeniach przemysłowych, takich jak: turbiny, zbiorniki ciśnieniowe, rurociągi. Badaniom nieniszczącym podlegają także elementy spawane, elementy spoin, odlewów, odkuwek czy blach.