O nas

Doświadczenie w zakresie badań nieniszczących (NDT) posiadamy już od 1983r.

Szanowni Państwo, badania nieniszczące w ramach działalności gospodarczej prowadzimy nieprzerwanie od 2001 r. Jednak doświadczenie w zakresie badań NDT posiadamy już od 1983 r. Nasza wiedza, doświadczenie i kwalifikacje są gwarancją otrzymania rzetelnego wyniku przeprowadzonych badań. Posiadamy certyfikaty w 2. i 3. stopniu.

Wykonujemy następujące rodzaje badań NDT: wizualne, ultradźwiękowe, magnetyczno-proszkowe, penetracyjne, pomiar grubości ścianki, staloskopię metali oraz pomiar twardości.

Badania nieniszczące wykonujemy m. in. na elementach spoin, odlewów, odkuwek, blach, zbiorników, rurociągów, turbin, zarówno w fazie produkcji, jak i w czasie remontu. Zapewniamy dojazd do klienta.