Oferta

Posiadamy certyfikaty w 2. i 3. stopniu.

BADANIA NIENISZCZĄCE NDT

Specjalizujemy się w wykonywaniu badań i inspekcji konstrukcji spawanych, odkuwek, odlewów, spoin, blach, wyrobów hutniczych, turbin, rurociągów, zbiorników ciśnieniowych.

Rodzaje badań:

  • BADANIA MAGNETYCZNO-PROSZKOWE
  • BADANIA ULTRADŹWIĘKOWE
  • BADANIA PENETRACYJNE
  • BADANIA WIZUALNE
  • POMIARY TWARDOŚCI
  • POMIARY GRUBOŚCI
  • STALOSKOPIA METALI

Badania wizualne złączy spawanych VT

Są podstawową nieniszczącą metodą badań przeznaczoną do wykrywania takich niedoskonałości konstrukcji spawanych jak:
wady kształtu;
odstępstwa wymiarowe;
niewłaściwy montaż;
nieciągłości powierzchni (pęknięcia, pory, podtopienia, przyklejenia itp.)
uszkodzenia eksploatacyjne (korozja, erozja zmęczeniowa, nieszczelność itp.)

Badania ultradźwiękowe

Są badaniami objętościowymi, bazującymi na wykorzystaniu zjawisk towarzyszących wytwarzaniu i rozchodzeniu się drgań mechanicznych. Metoda badania ultradźwiękowego pomoże w wykryciu różnych niezgodności badanego elementu.

Masz pytania? ZADZWOŃ